Menu

Contact US

Address: 100 road 20 Binh Hung Hoa ward Binh tan dist HCM city Vietnam
Contact person: Mr Dinh Tran Ngoc Huy
Mobile/Whatsapp: (84) 936410639 / 0961.083180 / 0937.647.000
Zalo (work): 0772794728
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36951633200
https://scholar.google.com.vn/citations?user=jlPeV7cAAAAJ&hl=vi
https://www.linkedin.com/messaging/thread/6628645997704769536/
http://dinhslife.blogspot.com/
https://orcid.org/0000-0002-2358-0699
https://publons.com/researcher/2927216/dinh-tran-ngoc-huy/
https://medium.com/@dtnhuy2010

https://www.researchgate.net/profile/Dinh_Tran_Ngoc_Huy
https://sciprofiles.com/profile/dinhtranngochuy
https://sdbindex.com/AuthorSearch/author_detail/000000047246
https://www.trustpilot.com/users/62f47e80d18c28001274f29b
http://cidn.ajp.edu.pl/people/details/dinh.tran.ngoc.huy
https://typeset.io/authors/dinh-tran-ngoc-huy-3c1qzlwzsj
https://www.youtube.com/channel/UC6FtTpQ3_qlACR2FI2pMLGA
https://www.youtube.com/channel/UCmwLgx4H6ruZivMfiUapknQ
https://www.scinapse.io/authors/3000647668
https://www.webofscience.com/wos/author/record/435817
https://www.researchgate.net/profile/Dinh-Tran-Ngoc-Huy-2

Đinh Trần Ngọc Huy | Người nghiên cứu cho ra đời dòng nhạc trị liệu tinh thần, bệnh mất ngủ


https://www.tinsaoviet.com/2024/05/su-nghiep-nhac-sy-inh-tran-ngoc-huy.html
https://www.giaitrivanhoa.vn/2024/05/inh-tran-ngoc-huy-nhac-si-nha-nghien_31.html
https://nhanvatshowbiz.com/dinh-tran-ngoc-huy-dinh-huy
https://www.tintucvanhoa.com/2024/05/nhac-si-inh-tran-ngoc-huy-nha-nghien.html
And: https://en.wikialpha.org/wiki/%C4%90inh_Tr%E1%BA%A7n_Ng%E1%BB%8Dc_Huy

 

 

 

 

Total Website Visits: 1265736